Personalliste

Få full oversikt over hvem som er på jobb. Enkel innlogging for ansatte.

Kom igang med Promotek Personalliste
Enkel innlogging og utlogging

De ansatte logger enkelt inn med sin pinkode når de kommer på jobb, og på nytt når de går for dagen.

Få med iPad

Vi setter opp en iPad i deres lokaler, som til en hver tid viser innlogging for personallisten. Lett tilgjengelig for dine ansatte, slik at de husker å registrere seg ved arbeidsdagens start og slutt.

Full oversikt i kontrollpanelet

Promotek Personalliste kommer med et nettbasert kontrollpanel som til en hver tid gir deg oversikt over hvem som er på jobb. Du kan også enkelt hente ut timelister tilbake i tid.

Pakkeløsning med alt du trenger

Nettbasert personalliste med iPad

I vår startpakke får du alt du trenger for å komme igang med peronallisten. Vi kommer ut til ditt verksted, monterer opp utstyret og gir deg gjennomgang i funksjonaliteten. Alt til avtalt pris, uten overraskelser.

Dine ansatte registrerer seg enkelt inn ved hjelp av sin PIN-kode. Når de går for dagen melder de seg ut på samme måte. Siden dette er en webløsning vil du som administrator får full oversikt over hvem som er på jobb, hvor enn du er - på kontoret, på din laptop hjemme eller på din telefon. Alt du trenger er tilgang til internett.

Personalliste

Klar for å komme i gang?

Kontakt meg om personalliste