Personverndirektivet (GDPR)

Få hjelp med EUs nye personvernlovgivning i din bedrift.

Kontakt meg!

Få hjelp med det nye

Personverndirektivet

EU-flagg

Den nye personvernlovgivningen, GDPR, er den største endringen i datavernregulering de siste 20 årene. Det betyr at virksomheter får nye plikter de skal forholde seg til, og de som får sine opplysninger registrert, får nye rettigheter. EU sine krav om personvern trer i kraft 25. mai og får betydning for alle bedrifter, brudd på regelverket vil kunne føre til sanksjoner fra Datatilsynet.

Promotek håndterer pr i dag alle våre data i henhold til dagens regelverk, men vi er også godt i gang med en intern prosess som skal bringe oss i samsvar med det nye direktivet. Pr nå har vi identifisert våre plikter i forhold til å bli i samsvar med GDPR, og vi jobber med å etablere en intern struktur og kontrollsystem for å være fullstendig i samsvar når direktivet trer i kraft. Vi har etablert samarbeid med DIGFO som har spesialisert seg på det nye lovverket.

Din bedrift må komme i samsvar – vi kan hjelpe deg

Det er viktig at du tar grep i forbindelse med den nye loven dersom du ikke allerede har gjort det. Vi kan hjelpe bedriften din ved å tilby en gratis forhåndsvurdering av selskapet, slik at du får et inntrykk av hva din bedrift må gjøre for å komme i samsvar med EU sine krav. Vurderingen gjøres ut ifra en telefonsamtale og et enkelt spørreskjema. Med utgangspunkt i vår rapport kan du velge om du vil gå videre i prosessen hvor vi hjelper bedriften din med alt som trengs. Første steg er kartlegging av bedriftens status og hva som trengs for å komme i samsvar med den nye lovgivningen.

Meld din interesse med knappen under, så tar en av våre eksperter kontakt med deg.
Kontakt meg om personverndirektivet